Bokningsvillkor för IKSU:s kurser

Här hittar du information kring bokningsvillkor för våra kurser.

  • Anmälan till våra kurser är bindande. Läkarintyg krävs för att få pengarna tillbaka.

  • Avbruten kurs eller förlorat tillfälle kompenseras inte.

  • IKSU kan ställa in en kurs om det inte finns tillräckligt många deltagare. Om detta sker så återbetalar IKSU hela kursavgiften.

  • Deltagande i IKSU:s kurser sker på egen risk.

  • IKSU har rätt att ställa in kursen om kursledaren är sjuk. Om detta sker återbetalas hela anmälningsavgiften.

  • För resa och boende i samband med kursen gäller respektive aktörers avbokningsregler.