Praktisk instruktörsutbildning 20 timmar

Efter avslutad kurs ska du kunna komponera inspirerande danspass med ett bra flöde där dina deltagare får en god träningseffekt och upplevelse. Du ska också kunna leda dina klasser på ett motiverande och pedagogiskt sätt.

Kursinnehåll:

Musik
Ledarskap och kommunikation
Klassupplägg
Praktisk ledarträning
Stilförståelse

Bra att veta

Viss förkunskap krävs. Du bör ha dansat eller instruerat i någon form av gruppträning.

Åldersgräns 16 år för att delta.

IKSU:s instruktörsutbildningar innehåller många praktiska moment varför det är bra att ha med sig flera ombyten och vattenflaska.

UTBILDARE

Anna-Karin Hedin & Maria Olofsson

PRIS

3995 kr

1995 kr (med giltigt IKSU-kort i minst 4 mån)

VAR

IKSU sport 

NÄR

Pga för få anmälda kommer kursen att ställas in vt 2023.

KONTAKT

Anna-Karin Hedin anna-karin.hedin@iksu.se