Det här en metod för dig som vill få din kroppssammansättning uppskattad.

En svag elektrisk signal skickas genom kroppen genom två handtag, och vatteninnehållet i kroppen uppskattas utifrån motståndet till strömmen. Utifrån mätningen räknas olika värden fram, bl.a. muskelmassa, fettprocent, kroppsvätska och metabolisk ålder. Metoden är helt smärtfri och tar bara några sekunder. Impedansmätning kan bokas inom ramen för en PT-träff eller vid kostrådgivning.

 Observera att impedansmätning har en viss felmarginal. 

PRIS

440 kr
10% med giltigt IKSU-kort 

 

PLATS

IKSU sport