För dig som vill förbättra din kondition och koordination med hjälp av stegkombinationer till inspirerande musik.