Ultimate frisbee

Ultimate är en publiksport som kännetecknas av intensitet och närkamp.

Nu arrangeras ultimate frisbee träningarna utomhus. Intresserade får skicka mejl för mera info. Vi hoppas att vi får se dig! 

Ultimate frisbe is now arranged outdoors. Those who are interested can send an email for more info. We hope to see you!

Det är ett spel utan medveten kroppskontakt och eftersom inga domare finns ansvarar spelarna själva för att reglerna efterföljs.

Spelet startas genom att ena laget kastar över discen till motståndarna som sedan passar discen till varandra utan att springa med den i handen. Mål görs genom att en spelare på spelplanen passar en medspelare som befinner sig i motståndarlagets målområde.

Planens tävlingsmått inomhus motsvarar en handbollsplan.