Ultimate frisbee

Ultimate är en publiksport som kännetecknas av intensitet och närkamp.

7 April - 12 Maj 2024

Prova på ultimate frisbee på IKSU sport mellan 7/4-12/5 2024. 

Testa Ultimate frisbee på IKSU sport!

Det är ett spel utan medveten kroppskontakt och eftersom inga domare finns ansvarar spelarna själva för att reglerna efterföljs.

Spelet startas genom att ena laget kastar över discen till motståndarna som sedan passar discen till varandra utan att springa med den i handen. Mål görs genom att en spelare på spelplanen passar en medspelare som befinner sig i motståndarlagets målområde.

Planens tävlingsmått inomhus motsvarar en handbollsplan.