IKSU tillsammans ungdom

IKSU tillsammans ungdom

Vad är IKSU tillsammans?

Det är så mycket roligare tillsammans. IKSU tillsammans är ett medlemskap för vuxna och ungdomar (11-14 år) som vill träna på IKSU. Ungdomen och vårdnadshavare eller annan myndig person med IKSU- kort skall alltid träna tillsammans när de vistas i IKSU:s lokaler.

Ungdomen i fokus

När ni tränar tillsammans är det den vuxne personen som har ansvaret för träningen och att den utförs på ett bra sätt.

Variation

Balansera, hoppa, klättra, springa, simma, kasta och fånga. Skapa rörelserikedom genom variation i träningen och prioritera att prova på så många olika typer av träning som möjligt i IKSU:s stora utbud.

Utbud

IKSU tillsammans ungdom kan tecknas för träning på alla IKSU:s fyra anläggningar och ger ungdomen tillgång till samma utbud som medföljande vuxen. Undantag gäller för aktiviteter i kategorin lagbollsport. 

Att tänka på: 

  • Cykel, Crosstraining och Aqua kräver en minimilängd på 150 cm
  • Klättring: Vid repklättring krävs att den vuxne som säkrar har grönt kort
  • IKSU tillsammans tecknas i receptionen på IKSU sport eller IKSU spa

PT-Tillsammans  

För vårdnadshavare/myndig person och barn som har medlemskapet IKSU Tillsammans ungdom (11-14 år). IKSU:s personliga tränare inspirerar och lägger upp träning skräddarsydd och anpassad utifrån barnets ålder, men väver in övningar som även är utmanande för dig som vuxen.