Gradering

Gradering

I kendo har man, som i så många andra asiatiska kampsporter, ett graderingssystem. Med jämna mellanrum kan man genomgå en gradering för att visa att man är redo att axla nästa grad, och därigenom börja fokusera på nya saker i sin kendoutveckling. Det är viktigt att se gradering som ett lärotillfälle, och oavsett om man lyckas ta sin nästa grad eller inte så är det en bra möjlighet att få förståelse för vad man bör inrikta sin träning på framöver.
Graderingssystemet är uppbyggt av 5:e till 1:a "Kyu" i sjunkande led vartefter man graderar. Därefter 1:a till 8:e "Dan" i stigande led.

Hos IKSU kendo erbjuds gradering till samtliga kyu-grader en gång per termin. Dan-grader kan man gradera till vid större nationella (eller internationella) tävlingar och läger.

Sektionens graderingsansvarige är Mattias Vågberg. Mattias är även av Svenska Kendoförbundet certifierad administratör av dan-graderingar. Alla eventuella frågor du kan tänkas ha om gradering kan han besvara (om du inte kan få svar av din tränare).

Graderingsansvarig

Mathias Johansson

Minimitider

Grad   Minimitid   Minimiålder
4 - 1 kyu   3 månader efter senaste gradering   12 år fyllda för 1 kyu
1 dan   3 månader efter 1 kyu   13 år fyllda
2 dan   1 år efter 1 dan    
3 dan   2 år efter 2 dan    
4 dan   3 år efter 3 dan    
5 dan   4 år efter 4 dan    
6 dan   5 år efter 5 dan    
7 dan   6 år efter 6 dan    
8 dan   10 år efter 7 dan   46 år

 

För minimitiderna mellan dan-graderna gäller att man kan gradera till nästa grad samma kalendermånad, givet att man väntat rätt antal år.

Exempel: Om du exempelvis graderade till 1 dan den 25 maj år 1 kan du gradera till 2 dan när som helst från och med den 1 maj år 2.

För kyu-graderna och 1 dan gäller 3 månader enligt datum, dock med en marginal på 5 dagar.

Exempel: Om du exempelvis graderade till 4 kyu den 30 november kan du gradera till 3 kyu när som helst efter den 25 februari följande år.

Dessa minimitider är gemensamma för arterna Iaido, Jodo och Kendo. För kendo rekommenderar dock Svenska Kendoförbundet för 4 - 1 kyu att utövaren har genomgått minst 6 månaders träning även om minimitiden är 3 månader.

Hos IKSU rekommenderar vi att man graderar var 6:e månad endast vid full träningsdos (det vill säga ingen eller nästan ingen träningsfrånvaro under terminen), men även då är en mer återhållsam graderingstakt helt normalt.

Gradering till 8 dan arrangeras två gånger per år i Japan, och andelen godkända varje år är under 1 %. 8 dan-graderingen anses därmed objektivt vara världens svåraste examination, alla kategorier.

Kendoförbundets officiella reglemente hittar du nedan.

Bra att veta

Den sökande skall känna till vilka krav som ställs för den aktuella graden och i övrigt informera sig om vilka omständigheter som gäller vid graderingstillfället. Eventuella skador eller handikapp som påverkar ens förmåga att utföra den praktiska delen av graderingen skall meddelas graderingsansvarig före graderingen. Graderingsansvarig informerar graderingsjuryn.

Den som graderar skall också:

  • Kunna styrka medlemskap i förening och eventuella tidigare grader
  • Fylla i graderingsunderlaget
  • Efter godkänd gradering erlägga föreskriven diplom- och graderingsavgift