Vad är kendo?

En japansk kampsport

Kendo utvecklades av samurajer på 1500 talet.

Kendo betyder svärdets väg, och har sin grund i de japanska samurajernas svärdskonst. Teknikerna, som en gång utvecklades för att besegra och dräpa sin motståndare, har genom åren renodlats ; idag är kendo en tävlingssport där två utövare kämpar om att knipa poäng från varandra. Med din -shinai, ditt bambusvärd ska du träffa på bestämda punkter för att besegra sin motståndare. I skydd av din rustning – hjälm, handskar, bröstharnesk och höftskydd – kan du attackera till hundra procent, utan att ska dig själv eller din motståndare.

Kendo främjar din mentala såväl som din fysiska träning ; egenskaper som koncentration, styrka, uthållighet, snabbhet och respekt växer när du tränar kendo.

Kendons idé

Kendo tränar inte bara musklerna och -hjärtat i kroppen, mental styrka är också i fokus. Meningen med kendo är :

Att forma sinne och kropp,

Att nära en livfull ande

och genom korrekt och rigid träning

att sträva efter förbättring i kendons konst, att högakta artighet och ära,

att bemöta andra med uppriktighet

och att alltid kämpa för sin egen förädling, så att man klara av att älska sitt land och samhälle, att kunna bidra till sin kulturs utveckling, och att bära fram fred och framgång för människan.

Kendons historia

1952, grundades All Japan Kendo Federation. I och med det tinade idrotten som legat i dvala sedan andra världskriget upp. Men kendo har långt äldre rötter än så och började sin utveckling redan i 1500-talets feodala japan. För samurajerna, dåtidens japanska krigare, var svärdet, katana, den viktigaste ägodelen. Den speglade samurajens klass och själ ; i de japanska skolorna, ryu, tränade man till den grad att svärdet blev ens förlängda arm.

Då tränade man för att döda och överleva – både träsvärdet, bokkto, och metallsvärdet, -katana, användes för att öva tekniker. Att träna med dessa medförde dock skador, ibland dödsfall. Man utvecklade därför ett träningssvärd av fyra bamburibbor, shinai. Sedan utvecklades en rustning med skydd för huvud, ansikte, bål, hals och händer. Nu kunde man hugga med full kraft och träning med bokkto och katana, gjordes – och görs fortfarande – istället i former, kata, med bestämda rörelser där man kontrollerat stannade svärdet innan träff.

Sedan All Japan Kendo Federation grundades har kendon reformerats, renodlats och moderniserats. Tekniker för att effektivt nedgöra sin motståndare har skalats bort och istället har en stil där snabbhet och tävlingsaspekten kommit fram. Tekniker som bensvep och grepp har arbetats bort, i kendo använder man inte den kraft som krävs för att klyva en kroppsdel och skära igenom hud, istället fokuseras kraften på kontroll, uthållighet och snabbhet.