IKSU simning

Upplev träning under ytan

IKSU simning är en av IKSU:s 16 sektioner och medlem i Svenska Simförbundet.

Sektionen bildades i mars 2005 och består idag till stor del av studenter vid Umeå universitet. Våra träningar bedrivs mestadels på anläggningen IKSU sport, men vi har även aktivitet på Navet 1 ggr/veckan och på Umeå Lagun sommartid. 

IKSU simning har en bred och varierad verksamhet och bedriver träning för elit, motionärer, barn och ungdomar. I tillägg till träningar och tävlingar så ordnar vi även teknikkurser inom olika områden.