Här sköter du allt från att boka pass och PT till att köpa medlemskap.

För att ladda ner appen - läs av QR-koden nedan med mobilen. Alternativt sök upp ”Go Active!” i App Store eller Google Play Store.

Vid första uppstart kan du behöva fylla i en kod beroende på om du sökt upp appen själv eller använt QR-koden för att komma till IKSU.
Anslut med kod 101200

Du loggar in med samma uppgifter som i vår tidigare app. 

 

Vår tidigare app (IKSU) slutar att fungera 30 juni 2023, så se till att byta till den här i god tid innan.