Sektioner

IKSU:s sektionsverksamhet bedrivs av många ideellt engagerade medlemmar. Sektionernas uppgift är att skapa verksamhet för föreningens medlemmar som vill engagera sig extra inom ett specifikt område.

IKSU har idag 16 sektioner som sysslar med aktiviteter på alla nivåer. Både friluftsaktiviteter och elitsatsande lag inom exempelvis innebandy ryms inom sektionsverksamheten. Flera av sektionerna har barn- och ungdomsverksamhet. Verksamheten sker både inomhus och utomhus, på hemmaplan och på resor ute i vida världen.

Som ansluten till en sektion kan du träffa likasinnade för att träna och tävla i en specifik idrottsgren. Som sektionsaktiv representerar du alltid föreningen IKSU.

Vi träffas, tränar, tävlar och har kul tillsammans – välkommen du med!

Att starta en sektion

För att starta en ny sektion inom IKSU behövs en formell ansökan till styrelsen där frågan bereds. Föreningens årsmöte beslutar sedan om sektionen skall få bildas eller ej.