Kendo har sitt ursprung i de japanska samurajernas träning. Inte bara deras tekniker utan även mycket av den gamla hederskodexen och etikettsreglerna har levt kvar ända till modern tid. I dagens träning har vi dock bytt ut samurajens katana mot den mer skonsamma shinaien, ett svärd gjort av bambu, som tillåter oss att träna med full kraft utan att skada våra träningskamrater. Idag är kendo en tekniksport där det inte finns några viktklasser och både tjejer och killar såväl som juniorer tränar och tävlar tillsammans.

Engagera dig

Om du vill engagera dig i kendosektionen är du varmt välkommen att kontakta sektionens styrgrupp via info@iksukendo.se

Sektionsstyrelse

Erik Samuelsson
Erik Samuelsson
Ordförande
Jonas Karlberg
Jonas Karlberg
Sektionskassör
Lill Markusson
Ledamot
Evelina Broman
Evelina Broman
Suppleant
Erik Sandström
Suppleant
Mathias Johansson
Mathias Johansson
Ledamot
Carl Papworth
Carl Papworth
Sekreterare
Maja Vågberg
Maja Vågberg
Ledamot
Andreas Brännström
Andreas Brännström
Suppleant
Mattias Brännström
Mattias Brännström
Suppleant