Kendo har sitt ursprung i de japanska samurajernas träning. Inte bara deras tekniker utan även mycket av den gamla hederskodexen och etikettsreglerna har levt kvar ända till modern tid. I dagens träning har vi dock bytt ut samurajens katana mot den mer skonsamma shinaien, ett svärd gjort av bambu, som tillåter oss att träna med full kraft utan att skada våra träningskamrater. Idag är kendo en tekniksport där det inte finns några viktklasser och både tjejer och killar såväl som juniorer tränar och tävlar tillsammans.

Engagera dig

Om du vill engagera dig i kendosektionen är du varmt välkommen att kontakta sektionens styrgrupp via info@iksukendo.se

Sektionsstyrelse

Erik Samuelsson
Erik Samuelsson
Sekreterare
Jonas Karlberg
Jonas Karlberg
Sektionskassör
Erik Sandström
Ordförande
Mathias Johansson
Mathias Johansson
Ledamot
Maja Vågberg
Maja Vågberg
Ledamot
Carl Papworth
Carl Papworth
Ledamot
Simon Graae
Simon Graae
Suppleant