IKSU simning är en sektion inom den ideella idrottsföreningen IKSU och medlem i Svenska Simförbundet. Simsektionen bildades i mars 2005 och består idag till stor del av studenter vid Umeå universitet. Våra träningar bedrivs mestadels på anläggningen IKSU sport, men vi har även aktivitet på Navet 1 ggr/veckan och på Umeå Lagun sommartid. 
IKSU simning har en bred och varierad verksamhet och bedriver träning för elit, motionärer, barn och ungdomar. I tillägg till träningar och tävlingar så ordnar vi även teknikkurser inom olika områden.

Sociala media

Kontakta oss

simning@iksu.se

Örjan Olsson
Huvudtränare och Sektionsordförande
Tel: 070-553 7823