Ombyggnation IKSU spa

Just nu bygger vi om för att förbättra vår cykel- och Indoor walkingsal. Se skiss nedan