Fullständiga regler för klätterhallen

Klättring

Klättring är en idrott med höga krav på säkerhet. Utan tillräcklig kunskap om säkerhet kan klättring innebära fara för ditt eller andras hälsa och liv.
 
Genom att känna till våra regler, gå våra kurser och utbildningar och vara uppmärksam på vilka risker som finns för varje aktivitet minimerar vi tillsammans risken för farliga situationer och olyckor i IKSU:s klätterhall.

Behörigheter

Alla besökare som har tillträde till klätterhallen får klättra, det är dock viktigt att du har rätt kunskap om varje moment, rätt behörighetskort för repklättring och säkerhetsdetaljer om den valda aktiviteten.

Generella regler

 • Visa respekt mot andra som vistas i hallen.
 •  Klätterkurser/grupper har alltid företräde.
 • Inget ombyte i klätterhallen, använd omklädningsrummen.
 • Lämna ytterkläder i omklädningsrummen och ytterskor vid skogränsen.
 • Lämna större väskor och barnvagnar utanför klätterhallen.
 • Vi håller våra tillhörigheter utanför de röda säkerhetszonerna.
 • Ingen mat och dryck i klätterhallen.
 • Vi springer inte runt i hallen.
 • Är jag under 16 år klättrar jag bara tillsammans med en vuxen.
 • Barn under 15 år får inte säkra men gärna klättra på boulderväggarna eller på topprep i vuxens sällskap.
 • Åldersgräns för våra topprep- eller ledkurser är 15 år.
 • Uppmärksamma viktskillnaden och använd viktsäckar vid behov.
 • Topprepen får hänga ifred och används bara till topprepsklättring.
 • Vi klättrar inte utan skor.
 • Endast av IKSU godkända, organiserade aktiviteter får bedrivas i hallen.
 • Lekar får endast ske under bevakning av IKSU:s ledare/tränare.

Barn i klätterhallen

 • Som vuxen får jag ha med mig två barn, vilka jag har full uppsikt och ansvar över.
 • Är jag under 16 år klättrar jag bara tillsammans med en vuxen.
 • Barn under 15 år får inte säkra men gärna klättra på boulderväggarna eller på topprep i vuxens sällskap.
 • Åldersgräns för våra topprep- eller ledkurser är 15 år.
 • Vi klättrar inte utan skor.
 • Vi leker eller hänger inte på bouldermattorna utan de används bara för falldämpning.
 • Vi är uppmärksamma på vad som händer runt omkring oss och rör oss aldrig under någon som klättrar.
 • Har jag grönt kort får jag koppla in mitt barn (under 15 år) på autobelay. Jag får inte koppla in barn över 15 år eller vuxna på autobelay. De behöver eget grönt kort.
 • Vi springer inte runt i hallen. (Du som vuxen har ansvar för barnen under hela tiden ni vistas i klätterhallen).
 • Lekar får endast ske under bevakning av IKSU:s ledare/tränare.
 • Topprepen får hänga ifred och används bara till topprepsklättring.

Repklättring

 •  Jag måste ha grönt kort för att få säkra på topprep eller klättra på autobelay.
 • Jag måste ha rött kort för att få säkra någon som ledklättrar eller för att ledklättra själv.
 • Har jag grönt kort får jag själv klättra eller, från marken, bistå mitt barn (under 15 år) på autobelay.
 • Vi bär alltid rätt behörighetskort väl synligt baktill på klätterselen.
 • Vi knyter bara in oss med dubbelåttan.
 • Gör alltid en stoppknut i änden av repet när du säkrar.
 • Användning av säkringsåtta eller HMS-knut är inte tillåtet.
 • Vi står på golvet när vi säkrar andra (Multipitch ej tillåten).
 • Vill jag leda tar jag med mig ett eget rep, topprepen lämnas ifred och dras inte ned.
 • Vi knyter alltid upp knutarna från repen när vi är klara.
 • Vid ledklättring klipper vi alla kortslingor.
 • Båda karbinerna i toppankaret ska klippas innan nedfirning.
 • Vi håller våra tillhörigheter utanför de röda områdena.
 • Jag använder inte hörlurar eller hörselskydd vid klättring på rep eller autobelay.

Bouldering

 • Fria bouldermattor, inga tillhörigheter som exempelvis kritpåse och vattenflaska innanför den röda spärrlinjen.
 • Vi är uppmärksamma på vad som händer runt omkring oss och rör oss aldrig under någon som klättrar.
 • Vi leker eller hänger inte på bouldermattorna utan de används bara för falldämpning.
 • Vi väntar på vår tur.