Avgifter och medlemskap

Medlemskap

Som tränande i sektionen IKSU kampsport betalar du en medlemssavgift (200 kr) till IKSU en gång per kalenderår samt en terminsavgift till sektionen för höst- respektive vårtermin. Du registrerar dig på plats och därefter faktureras terminsavgiften i början av varje termin.

Du ansvarar för ditt sektionsmedlemskap
Vi hjälps åt med administrationen genom att var och en ansvarar för sitt medlemskap. Följande regler gäller enligt överenskommelse:

Om du vill avsluta ditt sektionsmedlemskap ska detta meddelas oss via formuläret nedan innan terminsstarten, annars förlängs medlemskapet i kampsportsektionen och en faktura skickas till dig.
• Om du exempelvis flyttar eller byter mejladress ska du meddela oss det via formuläret nedan. 

För barn och ungdomar gäller samma regler, men där faller ansvaret på den vårdnadshavare som gjort registreringen. Därutöver gäller att barnen automatiskt flyttas till en ny träningsgrupp när de blir äldre.

Avgifter

Fakturering

En faktura skickas ut via epost i början av varje termin.

Fakturan inkluderar:
• Terminsavgift (minus ev. syskonrabbatt)
• Eventuellt köp av startpaket för barnen
• Medlemsavgift till IKSU om den inte redan har betalts

 

Medlemsavgift i föreningen IKSU
• 200 kr / år (betalas via receptionen eller online på hemsidan efter inloggning)

 

Terminsavgifter 
• Nybörjare (2-4 pass i veckan BJJ & SJJ/Judo): 900 kr
• Ordinarie medlem över 18 år(samtliga pass): 1200 kr
• Ordinarie medlem under 18 år(samtliga pass): 0–1350 kr (rek. 900 kr)
• Kampsportslek (5-6 år): 0–1350 kr (rek.900 kr)
• Lågstadiet – SJJ, judo & BJJ: 0–1350 kr (rek. 900 kr)
• Mellan- & högstadiet – SJJ, judo & BJJ: 0–1350 kr (rek. 900 kr)
• Special needs-kampsport: 0–1350 kr (rek. 900 kr)
• Stödmedlem för IKSU kampsport – 250 kr
• Distansmedlem – 350 kr
• Syskonrabatt – 100 kr / syskon

 

Övrigt 
• Startpaket för barn/ungdom inkl. gi: 800 kr
• Startpaket för barn/ungdom utan gi: 400 kr
• Administrativ avgift vid sen avregistrering (gäller vuxna och ungdomar som tränar med juniorerna): 350 kr

Registrering senare under termin

Nedan presenteras terminsavgiften (kr) vid registrering under terminen.

Startmånad Vuxna         Barn/ungdom/Special Needs-kampsport
Januari 1 200  900 
Februari 1 200 900 
Mars 1 000 750
April 800  600 
Maj 600  450 
Juni 400  300 
Juli 400  300 
Augusti 400  300 
September 1 200  900 
Oktober 1 000  750 
November 800  600 
December 600  450 

 

Kontakta oss

Vid frågor om medlemskap eller fakturor kontakta vår kassör. Konaktuppgifter hittar du här.