IKSU kampsport

Gradering

Våra sporter har olika traditioner och riktlinjer gällande graderingar. Kom ihåg att du alltid kan fråga din instruktör om träningstips för din utveckling eller om hur graderingar fungerar.

Brasiliansk Jiu-jiutsu

I BJJ finns inga universella riktlinjer för graderingar. Vi är anslutna till teamet Dynamix Fighting Sports och våra svartbälten är graderade inom organisationen. Graderingar upp till och med brunt bälte genomförs av våra graderingsansvariga och nedan kan du se vad de bedömer vid beslut om graderingar.

1. Tillräcklig teknisk nivå för graden:
    a) Inkluderar både spets och bredd samt både teoretisk kunskap och förmåga att utöva sporten.
    b) Utövar sporten på ett sätt som är säkert för sig själv och andra.
    c) Kan anpassa sin träning/sparring till övningens syfte och till aktuell träningskompis. Båda ska få bra träning.
    • Bedömningen görs med en viss hänsyn tagen till utövarens fysiska förmågor och ålder
    • Bedömningen görs framförallt vid sparring och vid situationsträning där utövaren förväntas lösa situationer tekniskt.

2. Tränar och närvarar på passen. Träningsfrekvens och kontinuitet är väsentligt för utveckling.

3. Uppvisar en bra attityd/ödmjukhet, på och utanför mattan, på träning och match. Vi vill vara kända som en Umeåklubb med duktiga och trevliga fighters.

4. Formella krav som ålder, minimitid för aktuellt bälte o.s.v. ska också vara uppfyllda.

Bältesgrader: Vit, Blå, Lila, Brun, Svart

Graderingsansvariga på IKSU: Matilda Frycklund Dahlgren, Anton Åberg, Jesper Birgersson

Sport Ju-jutsu

I Sport Ju-jutsu sker graderingar vanligtvis lokalt på klubben upp till och med brunt bälte. Vid gradering till svart bälte görs en uppvisning (tekniker och sparring) som bedöms av Riksgraderingskommittén. Svartbältesgraderingar hålls årligen under Dynamix Fighting Sports sommarläger i Nacka.

I Sport Ju-jutsu-systemet ingår ett antal grundtekniker där ett visst antal ska kunnas vid gradering till grönt bälte och samtliga ska kunnas till svart bälte. Utöver det specificeras för varje grad de färdigheter som ska behärskas och för högre grader ställs högre krav på utförandet.

Graderna baseras på färdigheter och problemlösningsförmåga på mattan och självklart vill vi se en bra attityd/ödmjukhet från våra utövare och vara kända som en Umeåklubb med duktiga och trevliga fighters.

Bältesgrader: Vit (6 Kyu), Gul (5 Kyu), Orange (4 Kyu), Grön (3 Kyu), Blå (2 Kyu), Brun (1 Kyu), Svart (1 Dan)

Graderingsansvariga på IKSU: Karl Dahlgren, Emil Petersson

Om gradering i SportJJ

Judo

Graderingsinfo kommer senare…

Bältesgrader: Vit (6 Kyu), Gul (5 Kyu), Orange (4 Kyu), Grön (3 Kyu), Blå (2 Kyu), Brun (1 Kyu), Svart (1 Dan)

Graderingsansvariga på IKSU: Johan Ericsson, Sofie Björklund, Stefan Herz

Karate (Svenska Karateförbundet)

Graderingsinfo kommer...