IKSU kampsport

Sektionsmedlemskap, fakturering och kontaktuppgifter

 • Om du vill avsluta ditt sektionsmedlemskap ska du avregistrera dig via webformuläret innan terminsstarten, annars förlängs medlemskapet per automatik och du får en faktura på medlemsavgiften hemskickad. Obetalda fakturor går till inkasso. I regel återbetalas inga terminsavgifter.

 • Om dina kontaktuppgifter ändras ska det meddelas till sektionen omgående via webformulär.

Träning och tävling

 • Hos oss tränar alla med varandra. Det gäller oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller liknande. Vi visar varandra respekt genom att buga och ta i hand innan och efter vi tränat med varandra.

 • Nolltolerans gäller mot alla former av trakasserier. Om du upplever att du har blivit utsatt för trakasserier/kränkningar av något slag i vår verksamhet, ta kontakt med din tränare alternativt med vår verksamhetsansvarige, vår ungdomsansvarige eller vår sektionsordförande (se kontaktuppgifter nedan).

 • Ingen friträning är tillåten samtidigt som de schemalagda träningspassen. Schemalagda friträningspass är undantagna från denna regel.
 • Använd enbart kampsportstekniker i idrottssyfte (eller i självförsvar enligt nödvärnsrätten).

 • Använd enbart tekniker som du och den du tränar med behärskar.

 • Anpassa nivån till den du tränar med.

 • Meddela ansvarig tränare om du ansluter sent eller behöver avvika från ett pass. Detsamma gäller om du inte kan delta i någon av övningarna som instruktören visar.

 • Var uppmärksam på när en instruktör pratar och stör inte. Det gäller även de som står vid sidan av mattan.

 • Stäng av ljudet på mobiltelefoner under passen.

 • Deltagande i tävlingar för IKSU måste godkännas av en huvudtränare inom den aktuella idrotten.

Hygien och utrustning

 • Ytterskor lämnas utanför gymmet, förslagsvis i omklädningsrummen.

 • Var noggrann med hygien och ha kortklippta naglar.

 • Eventuella sår/sårskorpor ska tejpas för noggrant.

 • Ingen träning får bedrivas vid misstanke om svinkoppor, ringorm eller annan smittsam sjukdom, förrän den har läkt ut.

 • I händelse av skada eller hudinfektion ska det meddelas till din instruktör eller till verksamhetsansvarige.

 • Ha korrekt, hel och ren träningsutrustning.

 • Bär inga smycken, hårnålar eller liknande hårda föremål. Piercingar kan accepteras om de tejpas över.

 

Antidoping, alkohol m.m

 • Vi vill erbjuda en trygg idrottsmiljö för barn och ungdomar. Våra vuxna medlemmar och ledare ska vara medvetna om sin roll som förebild för ungdomarna och om att allmänhetens krav är extra höga på idrottsföreningar och deras ledare.

 • IKSU har nolltolerans mot narkotika och doping. Se antidopingpolicy nedan.

 • Kamphallen och IKSU kampsports evenemang ska vara tobaksfria. Exempelvis snusdosor och cigarettpaket ska inte finnas synliga.

 • IKSU kampsports profilkläder får inte bäras vid alkoholintag. På de bilder som vi publicerar ska inte alkohol eller tobak förekomma.

 • Vid IKSU kampsports evenemang som riktar sig till barn- och ungdomsgrupper ska inte alkohol förekomma; ej heller bland ledare eller andra vuxna.

Antidopingpolicy

IKSU kampsport är en sektion i IKSU och självklart gäller IKSU:s  och RF:s antidopingpolicy för våra medlemmar. 

IKSU kampsport delar fullt ut RF:s syn på doping: “Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras.”

Du som enskild person och idrottsutövare ansvarar själv i lagens mening för att känna till vilka regler som gäller och följa dessa.

Om du misstänker doping hos någon av IKSU kampsports medlemmar uppmanar vi dig att ta kontakt med din tränare. Tränaren kommer sedan att kontakta vår antidopingansvarige som går vidare med frågan. Det kan innebära samtal med berörd medlem, kontakt med vårdnadshavare för personer under 18 år, kontakt med sociala myndigheter, polis och riksidrottsförbundets antidopinggrupp. I samråd med IKSUs styrelse beslutar vi om eventuella konsekvenser för de berörda vad gäller medlemskap i sektionen och föreningen. Du som lämnar uppgifter kommer inte att namnges när kontakt med berörd person tas.

I kamphallen finns en pärm märkt med ”Antidoping” som innehåller mer information. Undrar du över något får du gärna kontakta sektionens antidopingansvarige nedan.

 

Viktiga länkar för dig som medlem
RF om kosttillskott

Länk till RF:s kunskapstest
Klicka på länken “Steg 1” och se hur mycket du egentligen vet om doping.

Röda / Gröna listan – sökfunktion
Bra hjälpmedel för att undvika oavsiktlig doping i samband med medicinering.

RF:s sida om antidoping
Bra allmän info om RFs antidopingarbete.