Skada & försäkring

Skadeanmälan och försäkring

Att vara skadefri är det viktigaste för att kunna ha roligt och utvecklas i sin idrott. Vi försöker alltid att minska risken för skador, men olyckor kan ändå inträffa. Här hittar du viktig information om olyckan väl är framme.

Om du skulle skada dig tänk på att uppsöka läkare direkt vid akut skada eller så fort som möjligt vid mindre skada som inte läker som den borde. 

OBS! Försäkringen omfattar enbart de som har betalat medlemsavgiften. Har du frågor om någonting gällande skadeanmälan och försäkring tveka inte att kontakta vår försäkringsansvarige.

Ansvarig försäkringsfrågor i IKSU kampsport: Tobias Indén (tel 0733861887).

I följande avsnitt kan du läsa om våra försäkringarna för våra respektive sporter. Samtliga försäkringar täcker skada som uppkommer vid deltagande i tävling, uppvisning och gemensam organiserad träning, inom förbundet eller i föreningen.

Sport Ju-Jutsu, Brasiliansk Jiu-Jitsu och Submission Wrestling (Svenska Budo och kampsportsförbundet)

 • Skulle olyckan vara framme ger försäkringen rätt till viss ersättning för kroppsskada, såsom hälseneruptur, knäledsruptur och frakturer. 
 • Akutersättningen betalar till viss del dina vård- och resekostnader, när du p g a skadan besöker läkare eller går på sjukgymnastik. För att du ska få rätt till ersättning krävs att du har fått vård hos en legitimerad läkare som du dessutom kan uppvisa uppgift om diagnos från. Kom ihåg att du behöver redovisa alla dina utlägg till Svedea från och med det första läkarbesöket (spara därför alltid originalkvitto). Den högsta ersättningen som du kan få i detta moment är 10% av ett prisbasbelopp, dvs. maximalt 4 730 kr. Någon självrisk behöver du inte betala.
 • Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig behandling av tand eller tandprotes som skadas i munnen. För att kostnaderna ska kunna ersättas måste de ha uppkommit inom fem år från skadetillfället.
 • Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet).
 • Mer information om försäkringen och vad den täcker finner du på Svedea.
 • Vid skada: Se till att din huvudinstruktör känner till vad som har hänt. Mejla info@iksukampsport.se  och meddela kortfattat vad som hänt. Gör sedan en skadeanmälan på Svedea.

Judo (Svenska Judoförbundet)

 • Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under: 
  • Deltagande i tävling, uppvisning och gemensam organiserad träning i Judo inom förbundet eller dess föreningar.
  • Deltagande i judoskola anordnad av Svenska Judoförbundet eller dess föreningar.
  • Direkt färd till och från ovannämnda aktiviteter
 • Om olyckan är framme ersätter försäkingen bl.a. nödvändig läkar-, sjukhusvård och behandling, medicin och hjälpmedel, tandbehandling och reskostnader upp till vissa i villkoren fastställda belopp.
 • Mer information om försäkringen finner du på Judos hemsida.
 • Vid skada: Se till att din huvudinstruktör känner till vad som har hänt. Mejla info@iksukampsport.se  och meddela kortfattat vad som hänt. Gör sedan skriftlig skadeanmälan till försäkringsbolaget som skickas till; AIG Europe Limited, Skadeavdelningen, Box 3506, 103 69 STOCKHOLM.
 • Har du frågor om en anmäld skada, ring: 08-506 920 20.

Karate (Svenska Karateförbundet)

 • Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar under deltagande tävling*, organiserad träning eller uppvisning anordnad av Svenska Karateförbundet, dess distriktsförbund eller föreningar. Försäkringen gäller även under direkt färd till och från dessa aktiviteter.
 • Skulle olyckan vara framme ger försäkringen rätt till bl.a. akutersättning och tandvårdskostnader. 
 • Här kan du läsa om försäkringen: https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/karate
 • Vid skada: Se till att din huvudinstruktör känner till vad som har hänt. Mejla info@iksukampsport.se  och meddela kortfattat vad som hänt. Gör sedan en skadeanmälan antingen via folksam eller genom att ringa 0771-950 950.