Försäkring

Försäkring via IKSU längdskidor

Genom att vara medlem i vår sektion är du försäkrad på träning, tävling samt resor till och från träning och tävling. Du är också försäkrad via medlemskapet i stora IKSU.

Från medlemskapet i IKSU längdskidor är du försäkrad via Folksams idrottsförsäkring, genom sektionens medlemskap i Svenska skidförbundet. Idrottsförsäkringen innefattar ersättning för akutvård, tandskador, skadade kläder m.m. Utöver försäkringen som kan ge skydd vid skada under exempelvis träning, ingår tjänsten Råd och Vård för idrottsskador. Den innebär att du har möjlighet att kontakta en fysioterapeut och få råd kring idrottsskador. Du kan läsa mer om idrottsförsäkringen hos Folksam på länkarna nedan.

Försäkring via medlemskap i IKSU

Genom det årliga medlemskapet i IKSU (200 kr/kalenderår) omfattas du också av Sveriges Akademiska Idrottsförbunds(SAIF) olycksfallsförsäkring. Den gäller både för dig som medlem och för deltagare på våra öppna arrangemang där medlemskap inte är ett krav. Försäkringen är studentidrottens olycksfallsförsäkring hos Folksam och även denna försäkring gäller skador i samband med träning, tävling, resor till och från aktiviteterna samt tjänsten Råd och Vård för idrottsskador. Om du är registrerad som medlem i IKSU längdskidors medlemsregister i IdrottOnline omfattas du automatiskt av försäkringen.  På följande länkar kan du läsa mer om försäkringen via medlemskapet i IKSU.

Om du har ytterligare frågor om ditt medlemskap i sektionen så hör av dig till oss på mejl langdskidor@iksu.se eller via våra sociala kanaler.