Schema

Här hittar du IKSU kampsports träningstider

Förhållningsregler med anledning av coronasituationen

Senast uppdaterad 2021-02-06. Senaste ändringarna:

 • Nya åldersindelningar har gjorts utifrån Folkhälsomyndighetens godkännande om att äldre ungdomar får delta i idrott.
 • Senaste uppdateringarna är för personer födda 2001 eller tidigare: Endast ändring av formuleringar.
 • Senaste uppdateringarna är för personer födda 2002 eller senare: Regel om att närkontkat undviks är ändrad till “Vi försöker organisera träningen för att undvika för sporten icke nödvändig närkontakt”.

 

Träning för personer födda 2001 eller tidigare

Följande gäller med anledning av coronasituationen:

 • Tillfällig sektionsregel: I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåts ingen gemensam kampsportsträning i kamphallen för personer födda 2001 eller tidigare (se undantag för soloträning utan närkontakt).
 • Tränarledda pass sker utomhus och behöver inte bokas. Deltagande förutsätter dock att nedanstående regler och gällande allmänna rekommendationer följs.
 • Soloträning utan närkontakt kan ske i kampsporthallen på friträningarna förutsatt att reglerna nedan följs. Passen behöver bokas. Till passbokningen. Avbokning görs genom att mejla till info@iksukampsport.se. Deltagande förutsätter dock att nedanstående regler och gällande allmänna rekommendationer följs.
 • All träning sker på egen risk. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

◦ Läs på 1177 vad som gäller för egenprovtagning och följ dessa rekommendationer.

 • Res till och från träningspasset individuellt.
 • Innan passet, kom ihåg att tvätta händerna och byt gärna om hemma.
 • Anländ till passet tidigast 5 min innan det startar och lämna lokalen direkt efter att träningen är avslutad.
 • Vi sprider ut oss väl och håller avstånd till varandra. Detta gäller såväl före och efter som under passet.
 • Inga åskådare/gäster tillåts på passen.
 • Läs även rubriken “Vid exponering eller positivt covid-svar”.

 

Träning för personer födda 2002 eller senare

Följande gäller med anledning av coronasituationen:

 • Kampsportslek är inställd tills vidare.
 • Övriga barngrupper för de som är födda 2002 eller senare, tränar med följande anpassade förhållningsregler. Observera att det är du som förälder som ansvarar för att punkterna 1 och 2 följs.
 1. All träning sker på egen risk. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

◦ Läs på 1177 vad som gäller för egenprovtagning och följ dessa rekommendationer.

 1. Innan passet, kom ihåg att tvätta händerna noga och byt gärna om hemma.
 2. Inga åskådare/gäster tillåts på passen. Undantag kan göras efter överenskommelse med tränaren.
 3. Vi försöker organisera träningen för att undvika för sporten icke nödvändig närkontakt.
 4. Vi begränsar antalet träningspartners genom att i början av varje pass dela in barnen i mindre grupper (ca 4 per grupp). Under passet tränar barnen enbart med de andra i sin lilla grupp.
 5. Läs även rubriken “Vid exponering eller positivt covid-svar”.

 

Vid exponering eller positivt covid-svar

 • Om du får ett positivt covid-svar…
  …gäller träningsförbud för dig i 10 dagar efter symptomfrihet.
  …ska du informera Maria Nordberg (sektionsstyrelsen) om detta (070-2005426).
 • Vid bekräftade fall…
  …kommer alla som tränat direkt med personen informeras om när exponeringen skedde (via sms).*
  …kommer alla som deltagit på de aktuella träningspassen att informeras (via e-post).*
  * För minderåriga är det vårdnadshavare som informeras. Detta sker i den utsträckning vi kan ta reda på vem som tränat med vem. Ingen förteckning över vilka som tränat med varandra kommer att göras av ledarna.
 • Träningsförbud i 10 dagar efter exponering gäller för den som…
  …tränat direkt med en person med bekräftad covid.
  …utanför träningen bor eller har umgåtts med med en person med bekräftad covid.
  • Läs på 1177 vad som gäller för egenprovtagning och följ dessa rekommendationer.
  • OBS! Även vid negativt svar gäller träningsförbudet i 10 dagar efter exponering.
 • För den som bor tillsammans med någon med bekräftad covid-19 gäller att återgång kan ske utifrån de råd som givits från sjukvården.

 

Frågor

Har du frågor kring våra anpassningar och ovanstående rutin, kontakta Maria Nordberg från sektionsstyrelsen (070-2005426).

Schema från och med vecka 6

OBS! Schemat kan komma att justeras med kort varsel om de allmänna råden ändras och riktlinjerna från våra idrottsförbund ändras.

Om ingen plats står angiven sker träningen i kamphallen (Moskva). För Lågstadiet & Mellan- & högstadiet hålls träningspassen varannan vecka i kamphallen respektive i Berlin. Grupp 1 är i kamphallen på udda veckor och grupp 2 är i kamphallen jämna veckor.

Utomhuspassen hålls på parkeringen utanför kamphallen. Samling sker vid södra entrén innan passet. Eventuella inställda pass kommer att meddelas för barnen via mejl och för vuxna/juniorer via Facebook-gruppen.

 

Måndag

17:30-18:30 - Mellan- & högstadiet, grupp 1, Magda Andersson

17:30-18:30 - Mellan- & högstadiet, grupp 2, Johan Ericsson

18:45-20:00 - Juniorer (2002-2008), Johan, Karl, Emil

20:15-21:00 - Friträning, solo-träning, max 8 personer (bokning krävs)

 

Tisdag

17:30-18:15 - Låg-, Mellan- & högstadiet utomhuspass, Tobias Marmheden

18:30-19:15 - Kampsport & fysträning (utomhus), Sofie, Johan, Karl, Emil, Mattias

19:15-20:15 - Friträning, solo-träning, max 8 personer (bokning krävs)

 

Onsdag

16:45-17:30 - Special needs-kampsport

17:30-18:30 - Mellan- & högstadiet, grupp 1, Magda Andersson

17:30-18:30 - Mellan- & högstadiet, grupp 2, huvudtränare meddelas inom kort

18:45-20:00 - Juniorer (2002-2008), Johan, Karl, Emil

 

Torsdag

17:30-18:15 - Lågstadiet 1, Magda Andersson

17:30-18:15 - Lågstadiet 2, Mahmoud Alturk

18:30-19:15 - Kampsport & fysträning (utomhus) , Sofie, Johan, Karl, Emil, Mattias

19:15-20:15 - Friträning, solo-träning, max 8 personer (bokning krävs)

 

Lördag

10:00-11:00 - Friträning, solo-träning, max 8 personer (bokning krävs)


 

 

Kontakta oss

Verksamhetsansvarig:
Karl Dahlgren
0735-705715
info@iksukampsport.se

Ansvarig barn- och ungdomsträning:
Matilda Frycklund
073-270 80 39
info@iksukampsport.se