Schema

Här hittar du IKSU kampsports träningstider

Förhållningsregler med anledning av coronasituationen

Senast uppdaterad 2021-04-22 Senaste ändringarna:
• Förhållningsregler och träningsupplägg för de födda 2001 eller tidigare har uppdaterats.
• Tillfällig sektionsregel om att ingen träning med närkontakt får ske i kamphallen för personer födda 2001 eller tidigare tas bort.

 

Träning för personer födda 2001 eller tidigare

Nu finns möjlighet att träna kampsport i en mindre sluten grupp. Varje grupp har en gruppledare som ansvarar för att boka pass åt gruppen. Träning med närkontakt är endast tillåtet med andra i din slutna grupp för hela den angivna tidsperioden. Att alla följer våra förhållningsregler till punkt och pricka är av största vikt.

Vi förbehåller oss rätten att ändra nedanstående upplägg omgående utifrån pandemiutvecklingen, direktiv från myndigheter/förbund eller om vi av någon annan anledning bedömer det nödvändigt.

 

Förutsättningar och förhållningsregler för träningen i slutna grupper vecka 17-21

 • All träning sker på egen risk. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Om du får några symptom har du skyldighet att meddela det till de andra i din grupp.

 • Vi tillåter max fyra stycken, slutna grupper per matta på ett pass (32 personer totalt i hallen). Varje grupp håller sig i sin ruta på mattan.

 • Maxantalet för en sluten grupp är 4 personer (i undantagsfall kan en grupp bestå av 5 personer efter godkännande av våra gruppindelare, men bara 4 personer får träna samtidigt under våra pass). Om flera personer i samma hushåll tränar bör de ingå i samma grupp.

 • Du får ENDAST träna med personerna i din slutna grupp. Närkontakts-träning är inte tillåtet med någon annan utanför gruppen, exempelvis vid träning på en annan klubb eller vid träning i kamphallen med tillgång via IKSU-kort.

 • Det är fritt fram för dig som medlem att gå ihop med andra medlemmar och skapa en sluten grupp. Gruppen utser sedan en gruppledare som anmäler gruppen via formuläret. Vår facebookgrupp kan användas för att söka efter kompisar eller en grupp att ansluta till. Du kan också att anmäla dig via formuläret nedan om du vill ha hjälp att hitta en grupp.

 • Gruppledaren ansvarar för att meddela eventuella förändringar i en grupp till gruppindelarna.

 • Om någon du av någon anledning vill byta grupp, ta kontakt med gruppindelarna (se kontaktuppgifter nedan). Den som vill byta grupp behöver avstå träning i en vecka innan bytet kan ske.

 • Gruppledaren gör passbokning för gruppen. Länk till passbokning (inloggningsuppgifter fås efter anmälan)

  • Varje grupp kan boka max 3 pass per vecka. Två timmar innan varje pass är det dock möjligt att boka en restplats. Restplats-bokningar räknas utöver de 3 passen.

  • Avbokning ska göras senast 2 timmar innan ett pass startar. Om sen avbokning behöver göras p.g.a. symptom, mejla till info@iksukampsport.se.

 • Träningsavgiften är 1200 kr per grupp för vecka 17-21.

 • Om någon i den slutna gruppen testar positivt för covid-19 sätts alla gruppmedlemmar i karantän i 10 dagar från första symptom och får inte träna (Läs på 1177 vad som gäller för egenprovtagning och följ dessa rekommendationer).

 • Res till och från träningspasset individuellt eller med personer från din slutna grupp.

 • Anländ till passet tidigast 5 min innan det startar och lämna lokalen direkt efter att träningen är avslutad.

 • Innan passet, kom ihåg att tvätta händerna och byt gärna om hemma.

 • Inga åskådare/gäster tillåts i hallen under våra bokade träningstider.

 • Om gruppindelning för de som anmäler intresse för att bli tilldelad en grupp: Utsedda gruppindelare är:

  • Sofie Björklund (‭073-708 95 40‬)
  • Emil Petersson (‭073-032 22 13‬)
  • Mikael Wikström (‭070-667 82 49‬)

  Gruppindelarna hjälps åt att skapa grupper utifrån inkomna anmälningar. Målet är att skapa grupper där alla i gruppen ges chans till bra träning.

 • Läs även rubriken “Vid exponering eller positivt covid-svar”.

 

Träning för personer födda 2002 eller senare

Följande gäller med anledning av coronasituationen:

 • Kampsportslek är inställd tills vidare.
 • Övriga barngrupper för de som är födda 2002 eller senare, tränar med följande anpassade förhållningsregler. Observera att det är du som förälder som ansvarar för att punkterna 1 och 2 följs.
 1. All träning sker på egen risk. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

◦ Läs på 1177 vad som gäller för egenprovtagning och följ dessa rekommendationer.

 1. Innan passet, kom ihåg att tvätta händerna noga och byt gärna om hemma.
 2. Inga åskådare/gäster tillåts på passen. Undantag kan göras efter överenskommelse med tränaren.
 3. Vi försöker organisera träningen för att undvika för sporten icke nödvändig närkontakt.
 4. Vi begränsar antalet träningspartners genom att i början av varje pass dela in barnen i mindre grupper (ca 4 per grupp). Under passet tränar barnen enbart med de andra i sin lilla grupp.
 5. Läs även rubriken “Vid exponering eller positivt covid-svar”.

 

Vid exponering eller positivt covid-svar

 • Om du får ett positivt covid-svar…
  …gäller träningsförbud för dig i 10 dagar efter symptomfrihet.
  …ska du informera Maria Nordberg (sektionsstyrelsen) om detta (070-2005426).
 • Vid bekräftade fall…
  …kommer alla som tränat direkt med personen informeras om när exponeringen skedde (via sms).*
  …kommer alla som deltagit på de aktuella träningspassen att informeras (via e-post).*
  * För minderåriga är det vårdnadshavare som informeras. Detta sker i den utsträckning vi kan ta reda på vem som tränat med vem. Ingen förteckning över vilka som tränat med varandra kommer att göras av ledarna.
 • Träningsförbud i 10 dagar efter exponering gäller för den som…
  …tränat direkt med en person med bekräftad covid.
  …utanför träningen bor eller har umgåtts med med en person med bekräftad covid.
  • Läs på 1177 vad som gäller för egenprovtagning och följ dessa rekommendationer.
  • OBS! Även vid negativt svar gäller träningsförbudet i 10 dagar efter exponering.
 • För den som bor tillsammans med någon med bekräftad covid-19 gäller att återgång kan ske utifrån de råd som givits från sjukvården.

 

Frågor

Har du frågor kring våra anpassningar och ovanstående rutin, kontakta Maria Nordberg från sektionsstyrelsen (070-2005426).
 

 

Schema vecka 17-21

OBS! Schemat kan komma att justeras med kort varsel om de allmänna råden och/eller riktlinjerna från våra idrottsförbund ändras.

Om ingen plats står angiven sker träningen i kamphallen (Moskva). För Lågstadiet & Mellan- & högstadiet hålls träningspassen varannan vecka i kamphallen respektive i Berlin. Grupp 1 är i kamphallen på udda veckor och grupp 2 är i kamphallen jämna veckor.

Schemat för träning i slutna grupper anpassas utifrån aktuellt antal tränande och kan komma att ändras.

 


Måndag
17:30-18:30 - Mellan- & högstadiet, grupp 1, Magda Andersson
17:30-18:30 - Mellan- & högstadiet, grupp 2, Johan Ericsson
18:45-20:00 - Juniorer (2002-2008), Johan, Karl, Emil
20:15-21:30 - Träning i slutna grupper, ej tränarlett pass


Tisdag
19:30-21:00 - Träning i slutna grupper, ej tränarlett pass


Onsdag
16:45-17:30 - Special needs-kampsport
17:30-18:30 - Mellan- & högstadiet, grupp 1, Magda Andersson
17:30-18:30 - Mellan- & högstadiet, grupp 2, Richard Ziegel
18:45-20:00 - Juniorer (2002-2008), Johan, Karl, Emil
20:15-21:30 - Träning i slutna grupper, ej tränarlett pass


Torsdag
17:30-18:30 - Lågstadiet 1, Magda Andersson
17:30-18:30 - Lågstadiet 2, Mahmoud Alturk
18:45-20:00 - Träning i slutna grupper, ej tränarlett pass


Lördag
10:00-11:30 - Träning i slutna grupper, ej tränarlett pass


Söndag
10:00-11:30 - Träning i slutna grupper, ej tränarlett pass

 

 

 

Kontakta oss

Verksamhetsansvarig:
Karl Dahlgren
0735-705715
info@iksukampsport.se

Ansvarig barn- och ungdomsträning:
Matilda Frycklund
073-270 80 39
info@iksukampsport.se