Träningstider, kendo

Tisdagar, plats: Newcastle
19.00 – 20.00 Nybörjare
20:00 - 21:00 Rustningsträning

Torsdagar, plats: Rom 
19:30 – 21:00 Rustningsträning

Fredagar, plats: Newcastle 
06:30 – 07:30 Asageiko (morgonträning) - alla sektionsmedlemmar välkomna!

Söndagar, plats: Newcastle
09:30 – 10:30 Nybörjare
10:30 - 11:30 Rustningsträning

Första och sista passen:
31 augusti respektive 22 december. Terminsstart för nybörjare: 5 september

Icke-datum och inställda träningar: