Träningstider, kendo

Nybörjare

Terminsstart för nybörjare: Tisdag 11 September, intag månaden ut.

Nybörjare

Tisdagar: 19.00 – 20.00, Newcastle

Torsdagar: 19.30 – 20.30, Rom

Rustningsträning

Tisdagar: 19.45 – 21.00, Newcastle (egen uppvärmning första 15)

Torsdagar: 19.30 – 21.00, Rom (gemensam träning med nybörjare till 20.30)

Söndagar: 10.00 – 12.00, Newcastle

Första och sista passen

Första passet: 9 januari 

Sista passet: 20 December

Terminsstart för nybörjare: 6 februari

Icke-datum och inställda träningar

Tisdag 25/12
Tisdag 1/1
Tisdag 30/4

Torsdag 18/4
Torsdag 30/5
Söndag 10/2

Kanske ställer in 23/12 och 30/12?