Bokningsvillkor

När du anmäler dig gäller följande allmänna villkor

RESOR ,  ALLMÄNNA VILLKOR

1.1 Betalning sker vid bokningstillfället. Bokningen är bekräftad först när betalning erlagts
och är då även bindande.

1.2 För att delta på våra resor behöver du vara medlem i IKSU (100 kr/kalenderår).
Genom att betala resan bekräftar du att du senast vid resans påbörjande
innehar medlemskap. Samtliga medlemmar i IKSU omfattas av Sveriges Akademiska
idrottsförbunds olycksfallsförsäkring. Läs mer om försäkringen här!

1.3 För att delta på våra resor krävs att du har fyllt 18 år.

1.4 Deltagare på våra resor ansvarar själva för att säkerställa att tillräcklig försäkring
innehas. Genom att betala resan bekräftar du att du förstått detta.

1.5 Deltagande på vår resor sker på egen risk. Som deltagare åtar du dig att följa de
instruktioner som våra ledare lämnar. Detta är för din egen och andra deltagares säkerhet.
Deltagare som underlåter att följa instruktioner kan nekas möjlighet att delta på resan
och får själva bekosta eventuell hemresa.

1.6 IKSU, IKSU:s sektioner eller enskilda ledare kan inte hållas ansvariga för merkostnader
som uppstår på grund av inställd tur/resa eller på grund av skada på person eller utrustning i
samband med tur/resa.

1.7 Deltagare ansvarar för att följa lokala bestämmelser på destinationen, såsom tex
städning av stuga vid hemresa. Deltagaren är ersättningsskyldig vid ev. merkostnader
kopplade till detta.

1.8 Vi förbehåller oss rätten att innan avresa vidta ändringar i reseprogrammet och/eller
justera priset om särskilda kostnader ökar. Vid justering av pris så kan det endast göras
innan en betalning har erlagts för en resa.

1.9 Vi förbehåller oss rätten att ställa in resor vid dåligt väder, för få anmälda, sjukdom
eller andra oförutsedda händelser. Om en resa ställs in innan dess påbörjande erhåller
deltagare full återbetalning av erlagd avgift.

1.10 Bilder och filmer som tas under resan kan komma att användas i IKSU:s
marknadsföring eller i våra kanaler. Deltagare som inte önskar delta på bild eller film måste
före resans påbörjande informera ansvariga ledare skriftligen om detta.

1.11 Andra eller särskilda villkor kan gälla vid enskilda resor. Om andra eller särskilda
villkor gäller för den resa som du önskar boka kommuniceras det tydligt på vår hemsida.
Dessa gäller då för den resan.

1.12 Deltagaren på Saxnäs kan köpa biljett för max två personer utöver sig själv, under
förutsättning att denne har fått medgivande samt kan uppge deras personuppgifter.

1.13 Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår hemsida.


AVBOKNING

2.1 För att avboka en resa mejlar du oss, för resor med IKSU längdskidor:
langdskidor@iksu.se

2.2 Anmälan är bindande och ångerrätten gäller ej, skulle du behöva avboka kan återbetalning endast ske om vi lycka fylla din plats med någon från reservlistan (detta brukar normalt inte vara några problem men vi kan inte garantera något).

2.3 Om du inte kan följa med på resan av medicinska skäl, ber vi dig att kontakta ditt
försäkringsbolag för eventuell ersättning.

2.4 För återbetalning till svenskt bankkonto behöver vi följande uppgifter:
kontoinnehavarens namn, bankens namn, clearing- och kontonummer.

2.5 För återbetalning till utländskt bankkonto behöver vi följande uppgifter: name, social
security number, name of the bank, IBAN number, account number, BIC, phone number and
adress registered with the bank. Återbetalning till utländskt konto sker i SEK och grundas på
den aktuella valutakursen. Eventuell avgift för utlandsbetalning dras från
återbetalningsbeloppet.

FORCE MAJEURE

3.1 IKSU längdskidor frånsäger sig ansvar vid naturkatastrofer och större tillbud som inte kunnat
förutsägas samt hinder som står utom IKSU längdskidors kontroll.