Hyra utrustning

För att så många som möjligt ska kunna ta del av klätteraktiviteter erbjuder vi möjlighet att hyra följande utrustning för klättring.

Hyra av utrustning

Produkt             Kostnad
Säkringspaket (Sele + repbroms + låskarbin)            

60 kr

Klätterskor            

60 kr

Klätterpaket (Sele + repbroms + låskarbin+ klätterskor)            

100 kr

Information

Hyrd utrustning får nyttjas under hela dagen för besöket. Ingen begränsning i tid föreligger.

Krav

För broms, säkringspaket och/eller klätterpaket krävs uppvisande av Grönt eller Rött kort. Kortet ska också bäras synligt under vistelsen i hallen.

Utrustning hämtas och lämnas i reception. Selen lämnas ut i en påse tillsammans med karbin och broms och ska återlämnas på samma sätt.