IKSU tillsammans barn

IKSU tillsammans barn

Vad är IKSU tillsammans?

Det är så mycket roligare tillsammans. På IKSU sport erbjuder vi IKSU tillsammans barn som är ett medlemskap för barn (2-10 år) som vill träna på IKSU med sin vuxna IKSU-medlem. Barnet och vårdnadshavare eller annan av målsman godkänd, myndig person med IKSU kort skall vara tillsammans när de vistas i IKSUs lokaler.

Barnet i fokus

När ni tränar tillsammans är det den vuxne personen som har ansvaret för träningen och att den utförs på ett bra sätt. Här kommer några tips på vägen för en rolig och säker träning.

Variation

Balansera, hoppa, klättra, springa, simma, kasta och fånga. Skapa rörelserikedom genom variation med er träning och prioritera att prova på så många olika typer av träning som möjligt i IKSU:s utbud för barn

Utbud

För dig med IKSU tillsammans barn ingår ett brett utbud av aktiviteter som bokas av den vuxne IKSU-medlemmen. 

Badminton
Beachvolley
Bordtennis
Squash
Pickleball
Familjegympa*
Familjesim
Klättring**
Motionssimning
TT Familj

Bra att veta:

  • Under delar av året, såsom under storhelger och sommar erbjuds ett minskat gruppträningsutbud.
  • Vid repklättring krävs att den vuxne som säkrar har grönt kort.
  • IKSU tillsammans tecknas i receptionen på IKSU sport