Engagemang och verksamhet

Vi skapar IKSU kampsport

Vi skapar verksamheten tillsammans! De uppdrag vi behöver hjälp med idag finns listade nedan. Om du vill hjälpa till med något eller om du har frågor gällande uppdrag eller tillsättning, hör av dig till vår verksamhetsansvarige, Karl Dahlgren (tel 0735-705715, info@iksukampsport.se)

SEKTIONSSTYRELSE 2021

(FRÅN 2020-11-29)

 • Mahmoud Alturk, sektionsordförande (tel 072-2253936)

 • Jenny Gillenius, kassör (tel ‭‭073-0489443‬)

 • Maria Nordberg, ledamot (tel ‭070-200 54 26‬)

 • Karl Dahlgren, ledamot, verksamhetsansvarig (tel 073-570 57 15)

 • Magda Andersson, ledamot (tel 076-831 83 82)

 • Eli Lundberg, ledamot (tel 072-5798988)

 • Viveka Törnqvist, ledamot (070-6065285)

 • Erik Ahrenby, ledamot

 

SEKTIONSSTYRELSENS UPPDRAG

Sektionsstyrelsen ansvarar för att:

 • Leda och planera verksamheten i linje med vår strategiska plan.

 • Delge beslut från sektionsstyrelsemöten via beslutsloggen.

 • Tillse att sektionen har en ordförande och en kassör.

 • Tillsätta övriga nyckeluppdrag (exempelvis verksamhetsansvarige och ungdomsansvarige).

 • Tillse att ett sektionsårsmöte hålls.

 • Upprätta budget och tillse ekonomisk balans.

Ledamötenas uppgifter:

 • Ansvara för specifikt område (t.ex. sektionsordförande, kassör, arbetsgrupp)

 • Delta på sektionsstyrelsemöten samt utföra för- och efterarbete relaterade till dessa

 

RIKTLINJER FÖR BESLUT OCH TILLSÄTTANDE AV UPPDRAG

Sektionsstyrelsen ansvarar för alla beslut som rör sektionen. Inför ett nytt år tillsätter sektionsstyrelsen en verksamhetsansvarige och en ungdomsansvarige vilka ansvarar för rekrytering och tillsättande av flertalet uppdrag inom sektionen.

 • Ungdomsansvarige ansvarar för tillsättning av barn-/ungdomsinstruktörerna. Beslut om tillsättande görs tillsammans med minst en annan huvudinstruktör för barn-/ungdomsträningen.

 • Verksamhetsansvarige ansvarar tillsättning av övriga instruktörer och övriga ledaruppdrag. Tillsättning av instruktörsuppdrag görs i samråd med huvudinstruktörerna inom den aktuella sporten. För nybörjarkurserna görs tillsättning av nya instruktörer tillsammans med respektive nybörjarkurs huvudinstruktörer.

Sektionsstyrelsen delegerar i regel beslut gällande sportnära frågor till huvudinstruktörerna inom respektive sport. Exempel på sådana sportnära frågor kan vara beslut om att lägga till eller ta bort träningspass.RIKTLINJER FÖR MEDLEMSINFLYTANDE OCH SEKTIONSÅRSMÖTE PÅ IKSU KAMPSPORT

Synpunkter från medlemmar och föräldrar inhämtas löpande genom bl.a. dessa kanaler:

 • Idélådan

 • Mejl till sektionsstyrelsen (info@iksukampsport.se)

 • Medlemsenkät (skickas ut årligen)

 • Formulär för avregistrering

 • Muntligen till sektionsstyrelsen (se kontaktuppgifter ovan)

 

Sektionsårsmötet hålls vanligen under höstterminen och innehåller följande punkter:

 • Sektionsstyrelsen presenterar:

  • Vilka aktiviteter som genomförts under året med utgångspunkt i den plan som beslutats vid föregående årsmöte.

  • Förslag på sektionsledamöter

  • Planerade aktiviteter för nästkommande verksamhetsår

 • Sektionens medlemmar röstar genom majoritetsbeslut om godkännande eller avslag av ovanstående.

 

Under året:

 • Sektionsstyrelsen jobbar enligt den plan som godkänts på årsmötet

 • Ev. vakanser i sektionsstyrelsen tillsätts av sektionsstyrelsen

  • Vi strävar efter att ha en jämn representation från våra olika idrotter och en jämn könsfördelning

  • Nya ledamöter har ingen rösträtt, innan de valts in på årsmöte

  • Medlemmar kan höra av sig till sektionsstyrelsen om de vill vara med i sektionsstyrelsen.KONTAKT

Vi välkomnar frågor och synpunkter hänvisas till verksamhetsansvarige. Se startsidan för kontaktuppgifter.