Engagemang och verksamhet

Vi skapar IKSU kampsport

Vi skapar verksamheten tillsammans! De uppdrag vi behöver hjälp med idag finns listade nedan. Om du vill hjälpa till med något eller om du har frågor gällande uppdrag eller tillsättning, hör av dig till vår verksamhetsansvarige, Karl Dahlgren (tel 0735-705715, info@iksukampsport.se)

 

 

Sektionsstyrelse 2021
(Från 2020-11-29)

• Mahmoud Alturk, sektionsordförande (tel 072-2253936)
• Jenny Gillenius, kassör (tel ‭‭073-0489443‬)
• Maria Nordberg, ledamot (tel ‭070-200 54 26‬)
• Karl Dahlgren, ledamot, verksamhetsansvarig (tel 073-570 57 15)
• Magda Andersson, ledamot (tel 076-831 83 82)
• Eli Lundberg, ledamot (tel 072-5798988)
• Viveka Törnqvist, ledamot (070-6065285)
• Johanna Hopstadius, ledamot
• Erik Ahrenby, ledamot


 

 

Riktlinjer för sektionsstyrelsen

Sektionsstyrelsen ansvarar för att:

 • Leda och planera verksamhet i linje med vår strategiska plan
 • Delge beslut från sektionsstyrelsemöten via beslutsloggen
 • Tillse att sektionen har en ordförande och en kassör
 • Tillse att ett sektionsårsmöte hålls
 • Upprätta budget och tillse ekonomisk balans 

Ledamötenas uppgifter:

 • Ansvara för specifikt område (t.ex. sektionsordförande, kassör, arbetsgrupp)
 • Delta på sektionsstyrelsemöten samt utföra för- och efterarbete relaterade till dessaRiktlinjer för medlemsinflytande och sektionsårsmöte på IKSU kampsport

Synpunkter från medlemmar och föräldrar inhämtas löpande genom bl.a. dessa kanaler:
Idélådan
• Mejl till sektionsstyrelsen (info@iksukampsport.se)
• Medlemsenkät (skickas ut årligen)
• Formulär för avregistrering
• Muntligen till sektionsstyrelsen (se kontaktuppgifter ovan)

 

På sektionsårsmötet (hålls vanligen under höstterminen):

 • Sektionsstyrelsen presenterar:

  • Vad som gjorts nuvarande verksamhetsår utifrån planen

  • Förslag på sektionsledamöter

  • Planerade aktiviteter för nästkommande verksamhetsår

 • Sektionens medlemmar röstar om godkännande eller avslag av ovanstående

 

Under året:

 • Sektionsstyrelsen jobbar enligt den plan som godkänts på årsmötet

 • Ev. vakanser i sektionsstyrelsen tillsätts av sektionsstyrelsen

  • Vi strävar efter att ha en jämn representation från våra olika idrotter och en jämn könsfördelning

  • Nya ledamöter har ingen rösträtt, innan de valts in på årsmöte

  • Medlemmar kan höra av sig till sektionsstyrelsen om de vill vara med i sektionsstyrelsenKontakt

Vi välkomnar frågor och synpunkter hänvisas till verksamhetsansvarige. Se startsidan för kontaktuppgifter.