Antidopingpolicy

Antidopingpolicy

IKSU kampsportär en sektion i IKSU och självklart gäller för våra medlemmar IKSU:s  och riksidrottsförbundets (RF) antidopingpolicy.

IKSU kampsport delar fullt ut RF:s syn på doping: “Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras.”

Du som enskild person och idrottsutövare ansvarar själv i lagens mening för att känna till vilka regler som gäller och följa dessa.

Om du misstänker doping hos någon av IKSU kampsports medlemmar uppmanar vi dig att ta kontakt med din tränare. Tränaren kommer sedan att kontakta vår antidopingansvarige som går vidare med frågan. Det kan innebära samtal med berörd medlem, kontakt med vårdnadshavare för personer under 18 år, kontakt med sociala myndigheter, polis och riksidrottsförbundets antidopinggrupp. I samråd med IKSUs styrelse beslutar vi om eventuella konsekvenser för de berörda vad gäller medlemskap i sektionen och föreningen. Du som lämnar uppgifter kommer inte att namnges när kontakt med berörd person tas.

I kamphallen finns en pärm märkt med ”Antidoping” som innehåller mer information. Undrar du över något får du gärna kontakta sektionens antidopingansvarige , Johan Ericsson.

Viktiga länkar för dig som medlem
RF om kosttillskott

Länk till RF:s kunskapstest
Klicka på länken “Steg 1” och se hur mycket du egentligen vet om doping.

Röda / Gröna listan – sökfunktion
Bra hjälpmedel för att undvika oavsiktlig doping i samband med medicinering.

RF:s sida om antidoping
Bra allmän info om RFs antidopingarbete.