Avgifter, registrering, avregistrering

Medlemskap: Avgifter, registrering / avregistrering

Du behöver inte ha ett IKSU-kort för att träna med IKSU kampsport!

Som tränande i sektionen IKSU kampsport betalar du en medlemssavgift (100 kr) till IKSU en gång per kalenderår samt terminsavgifter till sektionen för höst- respektive vårtermin. Vi tar upp din registrering på plats och därefter faktureras avgifterna i början av varje termin. Om du vill betala medlemsavgiften på annat sätt än via faktura från sektionen ska det meddelas oss i början av kalenderåret.

 

Du ansvarar för ditt medlemskap
Vi hjälps åt med administrationen genom att var och en ansvarar för sitt medlemskap. Följande regler gäller enligt överenskommelse:

Om du vill sluta träna ska detta meddelas oss via det här formuläret innan terminsstarten. Vid sen avregistrering ska fakturan betalas.
Om du exempelvis flyttar eller byter mejladress ska du meddela oss det via det här formuläret

För barn och ungdomar gäller samma regler, men där faller ansvaret på vårdnadshavaren. Därutöver gäller att de automatiskt flyttas till en ny träningsgrupp när de blir äldre.

 

Medlemsavgift i föreningen IKSU
• 100 kr / år


Terminsavgifter
Nybörjare (4 pass i veckan BJJ & SJJ/Judo): 650 kr
• Ordinarie medlem över 18 år (samtliga pass): 950 kr
• Ordinarie medlem under 18 år (samtliga pass): 0–1300 kr (rekommenderat 650 kr)
• Kampsportslek (5-6 år): 0–1300 kr (rekommenderat 650 kr)
Lågstadiet – SJJ, judo & BJJ: 0–1300 kr (rekommenderat 650 kr)
Mellan- & högstadiet – SJJ, judo & BJJ: 0–1300 kr (rekommenderat 650 kr)
• Stödmedlem för sektionen IKSU kampsport – 100 kr
• Distansmedlem – 250 kr
• Syskonrabatt – 100 kr / syskon

Övrigt:
• Startpaket för barn/ungdom inkl. gi: 700 kr 
• Startpaket för barn/ungdom utan gi: 350 kr
• Administrativ avgift vid sen avregistrering (gäller vuxna och ungdomar som tränar med juniorerna): 350 kr

 

Om medlemsfakturan

Medlemsfakturan skickas ut i början av varje termin.
Fakturan inkluderar:
• Terminsavgift (minus ev. syskonrabbatt)
• Medlemsavgift i IKSU (en gång per år)
• Eventuellt köp av startpaket