Avgifter, registrering, avregistrering

Medlemskap: Avgifter, registrering / avregistrering

Du behöver inte ha ett IKSU-kort för att träna med IKSU kampsport!

Som tränande i sektionen IKSU kampsport betalar du en medlemssavgift (100 kr) till IKSU en gång per kalenderår samt terminsavgifter till sektionen för höst- respektive vårtermin. Vi tar upp din registrering på plats och därefter faktureras terminsavgiften i början av varje termin. Medlemsavgiften betalar du själv via receptionen på någon av IKSU-anläggningarna eller online via din inloggning på hemsidan.

 

Du ansvarar för ditt sektionsmedlemskap
Vi hjälps åt med administrationen genom att var och en ansvarar för sitt medlemskap. Följande regler gäller enligt överenskommelse:

Om du vill avsluta ditt sektionsmedlemskap ska detta meddelas oss via det här formuläret innan terminsstarten. Annars förlängs medlemskapet i kampsportsektionen och en faktura skickas till dig.
Om du exempelvis flyttar eller byter mejladress ska du meddela oss det via det här formuläret

För barn och ungdomar gäller samma regler, men där faller ansvaret på vårdnadshavaren som gjort registreringen. Därutöver gäller att barnen automatiskt flyttas till en ny träningsgrupp när de blir äldre.

 

Medlemsavgift i föreningen IKSU
• 100 kr / år (betalas via receptionen eller online på hemsidan efter inloggning)


Terminsavgifter
Nybörjare (2-4 pass i veckan BJJ & SJJ/Judo): 850 kr
• Ordinarie medlem över 18 år (samtliga pass): 1150 kr
• Ordinarie medlem under 18 år (samtliga pass): 0–1300 kr (rekommenderat 850 kr)
• Kampsportslek (5-6 år): 0–1300 kr (rekommenderat 850 kr)
Lågstadiet – SJJ, judo & BJJ: 0–1300 kr (rekommenderat 850 kr)
Mellan- & högstadiet – SJJ, judo & BJJ: 0–1300 kr (rekommenderat 850 kr)
• Stödmedlem för IKSU kampsport – 250 kr
• Distansmedlem – 350 kr
• Syskonrabatt – 100 kr / syskon

Övrigt:
• Startpaket för barn/ungdom inkl. gi: 700 kr
• Startpaket för barn/ungdom utan gi: 350 kr
• Administrativ avgift vid sen avregistrering (gäller vuxna och ungdomar som tränar med juniorerna): 350 kr

 

Om terminsfakturan

Terminsfakturan skickas ut i början av varje termin.
Fakturan inkluderar:
• Terminsavgift (minus ev. syskonrabbatt)
• Eventuellt köp av startpaket för barnen
• Medlemsavgift till IKSU om den inte redan har betalts