Avgifter, registrering, avregistrering

Avgifter, registrering, avregistrering

Du behöver inte ha ett IKSU-kort i IKSU för att träna med IKSU kampsport!

Som tränande i sektionen IKSU kampsport betalar du en medlemssavgift (50 kr) till IKSU en gång per kalenderår samt terminsavgifter till sektionen för höst- respektive vårtermin. Vi tar upp din registrering på plats och därefter faktureras avgifterna i början av varje termin.

 

Du ansvarar för ditt medlemskap

Vi hjälps åt med administrationen genom att var och en ansvarar för sitt medlemskap. Följande regler gäller enligt överenskommelse:

Om du vill sluta träna ska detta meddelas oss via det här formuläret innan terminsstarten. Vid sen avregistrering ska fakturan betalas.

Om du exempelvis flyttar eller byter mejladress ska du meddela oss det via det här formuläret

För barn och ungdomar gäller samma regler, men där faller ansvaret på vårdnadshavaren. Därutöver gäller att de automatiskt flyttas till en ny träningsgrupp när de blir äldre.

 

Medlemsavgift i föreningen IKSU

• 50 kr / år

Terminsavgifter

Nybörjare (4 pass i veckan BJJ & SJJ/Judo): 650 kr

• Ordinarie medlem ≥18 år (samtliga pass): 950 kr

• Ordinarie medlem <18 år (samtliga pass): 0–1300 kr (rekommenderat 650 kr)

Kampsportslek (5-6 år): 0–1300 kr (rekommenderat 650 kr)

Lågstadiet – SJJ, judo & BJJ: 0–1300 kr (rekommenderat 650 kr)

Mellan- & högstadiet – SJJ, judo & BJJ: 0–1300 kr (rekommenderat 650 kr)

• Stödmedlem för sektionen IKSU kampsport – 100 kr

• Distansmedlem – 250 kr

• Syskonrabatt – 100 kr / syskon