Sektionsregler

Sektionsregler för IKSU kampsport

IKSU:s allmänna villkor

Sektionsmedlemskap & ekonomi

Om du vill avsluta ditt sektionsmedlemskap ska du avregistrera dig via webformuläret innan terminsstarten, annars förlängs medlemskapet per automatik och du får en faktura på medlemsavgiften hemskickad. Obetalda fakturor går till inkasso. I regel återbetalas inga terminsavgifter.

• Om dina kontaktuppgifter ändras ska ändringen omgående meddelas via webformulär.

Båda formulären hittar du HÄR

  

Allmänt

• Använd enbart kampsportstekniker i idrottssyfte (eller i självförsvar enligt nödvärnsrätten ).

• Ta del av och följ IKSU:s antidopingpolicy.

 

Hygien och utrustning

• Ytterskor lämnas utanför gymmet, förslagsvis i omklädningsrummen.

• Var noggrann med hygien och ha kortklippta naglar. Ev. sår/sårskorpor ska tejpas noggrant.

• Ha korrekt och ren träningsutrustning.

• I händelse av skada eller hudinfektion ska det anmälas till din instruktör.

• Ingen träning får bedrivas vid misstanke om svinkoppor, ringorm eller annan smittsam sjukdom, förrän den har läkt ut.

• Bär inga smycken, hårnålar eller liknande hårda föremål. Piercingar kan i vissa fall accepteras om de tejpas över.

 

Träningspassen

• Använd enbart tekniker som du och den du tränar med behärskar.

• Anpassa nivån till den du tränar med.

• Meddela ansvarig tränare om du ansluter sent eller behöver avvika från ett pass. Detsamma gäller om du inte kan delta i någon av övningarna som instruktören visar.

• Var uppmärksam på när en instruktör pratar och stör inte. Det gäller även de som står vid sidan av mattan.

• Stäng av ljudet på mobiltelefoner under passen.

 

Övrigt

• Deltagande i tävlingar för IKSU måste godkännas av tävlingsansvarig inom respektive idrott (mer info).

• Om någon bryter mot dessa regler kan denne komma att uteslutas ur sektionen/föreningen. Beslut tas av sektionsstyrelsen i samråd med IKSUs styrelse. Vid avstängning kommer avgifter för medlemskap och eventuellt sektionskort inte att återbetalas.