Sektionsregler

Föreningens allmänna villkor och hantering av personuppgifter

 

Sektionsmedlemskap, ekonomi och kontaktuppgifter

 • Om du vill avsluta ditt sektionsmedlemskap ska du avregistrera dig via webformuläret innan terminsstarten, annars förlängs medlemskapet per automatik och du får en faktura på medlemsavgiften hemskickad. Obetalda fakturor går till inkasso. I regel återbetalas inga terminsavgifter.

 • Om dina kontaktuppgifter ändras ska det meddelas till sektionen omgående via webformulär.

 

Träning och tävling

 • Hos oss tränar alla med varandra. Det gäller oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller liknande. Vi visar varandra respekt genom att buga och ta i hand innan och efter vi tränat med varandra.

 • Nolltolerans gäller mot alla former av trakasserier. Om du upplever att du har blivit utsatt för trakasserier/kränkningar av något slag i vår verksamhet, ta kontakt med din tränare alternativt med vår verksamhetsansvarige, vår ungdomsansvarige eller vår sektionsordförande (se kontaktuppgifter här).

 • Ingen friträning är tillåten samtidigt som de schemalagda träningspassen. Schemalagda friträningspass är undantagna från denna regel.
 • Använd enbart kampsportstekniker i idrottssyfte (eller i självförsvar enligt nödvärnsrätten).

 • Använd enbart tekniker som du och den du tränar med behärskar.

 • Anpassa nivån till den du tränar med.

 • Meddela ansvarig tränare om du ansluter sent eller behöver avvika från ett pass. Detsamma gäller om du inte kan delta i någon av övningarna som instruktören visar.

 • Var uppmärksam på när en instruktör pratar och stör inte. Det gäller även de som står vid sidan av mattan.

 • Stäng av ljudet på mobiltelefoner under passen.

 • Deltagande i tävlingar för IKSU måste godkännas av en huvudtränare inom den aktuella idrotten.

 

Hygien och utrustning

 • Ytterskor lämnas utanför gymmet, förslagsvis i omklädningsrummen.

 • Var noggrann med hygien och ha kortklippta naglar.

 • Eventuella sår/sårskorpor ska tejpas för noggrant.

 • Ingen träning får bedrivas vid misstanke om svinkoppor, ringorm eller annan smittsam sjukdom, förrän den har läkt ut.

 • I händelse av skada eller hudinfektion ska det meddelas till din instruktör eller till verksamhetsansvarige.

 • Ha korrekt, hel och ren träningsutrustning.

 • Bär inga smycken, hårnålar eller liknande hårda föremål. Piercingar kan accepteras om de tejpas över.

 

Antidoping, alkohol m.m.

 • Vi vill erbjuda en trygg idrottsmiljö för barn och ungdomar. Våra vuxna medlemmar och ledare ska vara medvetna om sin roll som förebild för ungdomarna och om att allmänhetens krav är extra höga på idrottsföreningar och deras ledare.

 • IKSU har nolltolerans mot narkotika och doping. Se IKSU:s antidopingpolicy.

 • Kamphallen och IKSU kampsports evenemang ska vara tobaksfria. Exempelvis snusdosor och cigarettpaket ska inte finnas synliga.

 • IKSU kampsports profilkläder får inte bäras vid alkoholintag. På de bilder som vi publicerar ska inte alkohol eller tobak förekomma.

 • Vid IKSU kampsports evenemang som riktar sig till barn- och ungdomsgrupper ska inte alkohol förekomma; ej heller bland ledare eller andra vuxna.

 

Överträdelse

Om någon bryter mot dessa regler kan personen i fråga komma att uteslutas ur sektionen/föreningen. Beslut tas av sektionsstyrelsen i samråd med IKSU:s styrelse. Vid avstängning kommer avgifter för medlemskap och eventuellt sektionskort inte att återbetalas.

 

Kontakt

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du har förbättringsförslag, frågor eller funderingar gällande verksamheten. Telefonnummer till vår verksamhetsansvarige och vår ungdomsansvarige finns på sektionens startsida.