Skadeanmälan och försäkring

En av de viktigaste faktorerna för att man ska ha roligt och bli duktig i sitt idrottsutövande är att man håller sig fri från skador. Vi försöker genom flera insatser att minimera dessa så långt det går. Vissa saker kan man dock inte förutse eller förhindra. Om du skulle skada dig tänk på att uppsöka läkare direkt vid akut skada eller så fort som möjligt vid mindre skada som inte läker som den borde. Om du känner dig osäker kan du alltid fråga din huvudinstruktör.

Här har vi samlat lite nyttig information om olyckan väl skulle vara framme.

OBS! Försäkringen omfattar enbart de som har betalat medlemsavgiften. Har du frågor om någonting gällande skadeanmälan och försäkring tveka inte att kontakta vår försäkringsansvarige.

Ansvarig försäkringsfrågor: Tobias Indén (073-386 18 87)


Sport Ju-Jutsu, Brasiliansk Jiu-Jitsu och Submission Wrestling
Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&KF)

Om du skadar dig när du utöver Sport Ju-Jutsu, Brasiliansk Jiu-Jitsu eller Submission Wrestling är du försäkrad genom Folksams Idrottskadeförsäkring. Vid skada ska du alltid meddela din huvudinstruktör direkt vid skadetillfälle eller när skadan visar sig så att denne är medveten om vad som skett. Försäkringen gäller för alla medlemmar i Svenska Budo- och Kampsportförbundets, vid olycksfall som inträffar under deltagande i tävling, uppvisning och gemensam organiserad träning i ovannämnda idrotter, inom förbundet eller i föreningen. Försäkringen gäller även under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Då aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna.

Försäkringen gäller i hela världen men vid utlandsresa krävs anmälan via Svenska Budo- och Kampsportförbundet hemsida.

Följ länkarna nedan för att ta del av information och villkor för försäkringarna. Här kan du läsa om vad som gäller vid olika skador, vilka skador som ersätts och mer information kring försäkringen.


Allmän försäkringsinformation för Folksams Idrottskadeförsäkring, Budo & Kampsportsförbundet

Fullständiga försäkringsvillkor för Folksams Idrottskadeförsäkring, Budo & Kampsportsförbundet

 

I händelse av olycksfallsskada inom SJJ, BJJ eller SW:


Se till att din huvudinstruktör känner till vad som har hänt. Mejla info@iksukampsport.se  och meddela kortfattat vad som hänt. Gör sedan en skadeanmälan genom att ringa till Folksam Idrott (0771-960 960) och ange idrottskador.

 

Judo, Svenska Judoförbundet

Om du skadar dig när du utövar Judo är du försäkrad genom AIG Europe med AIG Sport Plus Olycksfallsförsäkring . Vid skada ska du alltid meddela din huvudinstruktör direkt vid skadetillfälle eller när skadan visar sig så att denne är medveten om vad som skett. Försäkringen gäller för alla medlemmar i Svenska Judoförbundet, vid olycksfall som inträffar under deltagande i tävling, uppvisning och gemensam organiserad träning i Judo inom förbundet eller i föreningen. Försäkringen är även gällande vid direkt färd till och från ovannämnda aktiviteter.

Försäkringen gäller i hela världen, men vid resa till Afghanistan, Irak, Nord-Korea, Tjetjenien och Somalia krävs anmälan i förväg. Försäkringen gäller utan självrisk.

Följ länkarna nedan för att ta del av information om vad som gäller vid olika skador, vilka skador som ersätts och mer information kring försäkringen samt fullständiga försäkringsvillkor.

Allmän försäkringsinformation AIG Sport Plus Olycksfallsförsäkring

Fullständiga försäkringsvillkor, AIG Sport Plus Olycksfallsförsäkring

I dokumentet omnämns försäkringen som AIG Sport Plus vilket är försäkringens gamla namn, samma villkor som finns omnämns i dokumentet är fortfarande gällande

I händelse av olycksfallsskada inom judo:


Anmäl skadan via skadeblankett till AIG Europe Limited, skadeavdelning. Skadeblanketten ska fyllas i tillsammans med din huvudinstruktör.
 Adress finns i blanketten.

Ladda ner skadeblankett